Positie Vereniging Totaal Kromme
Rijn
Hoender-
daal
Dorpswaard Biltse
Duinen
Schaer-
wijde
Amelis-
weerd
De
Haar
NGC
1e Hoenderdaal 42 7 2 6 4 4 7 6 6
2e Nieuwegeinse 35 2 5 2 0 6 6 7 7
3e Amelisweerd 33 5 4 1 1 7 8 5 2
4e Kromme Rijn 32 6 1 5 5 5 5 1 4
5e Dorpswaard 25 0 6 7 0 1 3 3 5
6e De Haar 22 4 0 8 3 3 1 2 1
7e Biltse Duinen 19 3 0 3 6 2 2 0 3
8e Schaerwijde 18 1 3 4 2 0 4 4 0